Thursday, January 17, 2013

LISTEN ! LISTEN ! LISTEN Magic pun ada....

Gelombang LISTEN kini semakin panas di laman sosial. Ceritanya berpunca daripada Forum Mahasiswa di Universiti Utara Malaysia (UUM). Salah seorang mahasiswa UUM iaitu saudari Bawani tersebut menyoal dalam forum tersebut  dan disampuk oleh salah seorang panel forum tersebut iaitu Puan Sharifah Zohra. Akhirnya terhasillah LISTEN, LISTEN, LISTEN!!!.

Oleh saya tidak mahu ketinggalan, saya pun hasilkan magic LISTEN... MAGIC pun mesti kena LISTEN bah...

No comments: